NIEUWS
2014-02-06 | Achter de schermen

SCHOOLJAAR  2012-2013

AANTAL AANVRAGEN :  56

AANTAL INGEZETTE VRIJWILLIGERS :  88

AANTAL GEGEVEN LESUREN : ... :: meer2012-03-01 | snz op radio 2

interview op Radio 2 van onze

vrijwillige studiebegeleidster Riet

zie via links

...
:: meer:: meer

Welkom bij schoolnaziekenhuis

Helaas worden jonge mensen soms getroffen door een langdurige ziekte, ongeval of heelkundige ingreep met een lange herstelperiode tot gevolg. Op studiegebied is dat meestal rampzalig, maar het hoeft niet noodzakelijk tot een "verloren schooljaar" te leiden.

Op de eerste pagina van onze website hoort dan ook een welgemeend dankwoord aan allen die ertoe bijdragen dat wij langdurig zieke en revaliderende jonge mensen gratis bij hun studie kunnen begeleiden.


Koning Boudewijn Stichting


Vrijwilligersorganisatie erkend en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap

Aan al onze vrijwillige medewerkers, sponsors en sympathisanten:
HARTELIJK DANK!


Hoe werkt het?

Opgericht om gratis studiebegeleiding van langdurig zieke of revaliderende jongeren te verzekeren.
:: meer